Petr Fiala
kytara/guitar

Petr Fiala začal hrát na kytaru v osmi letech. V roce 1990 nastoupil na konzervatoř v Českých Budějovicích do třídy skladatele Jana Truhláře. Studium dokončil pod vedením Pavla Steffala s nímž nahrál CD "Barokní kytarové skvosty". Akademii múzických umění v Praze vystudoval u světově proslulého kytaristy a skladatele Prof. Štěpána Raka. V době studií na AMU založil kytarové duo Chitarri concertanti s Emanuelem Kümmelem. V roce 2002 se stal finalistou mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře. V letech 2002-2005 přednášel muzikoterapii na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové na katedře speciální pedagogiky a na hudební katedře v letech 2009-2014 vyučoval hru na kytaru. V současné době je principálem Základní umělecké školy Habrmanova v Hradci Králové. Od roku 2018 doprovází na koncertech Karla Plíhala.


Vlastimil Kovář
cembalo, zpěv/cembalo, singer

Vlastimil Kovář studoval hru na varhany u Martina Strejce, dále na UHK u Františka Vaníčka a později na JAMU u Pavla Černého. Od roku 2014 je studentem na akademii staré hudby v Brně, obor cembalo ve třídě Moniky Knoblochové. Během svých studií absolvoval několik mistrovských varhanních kurzů, mimo jiné v holandském Haarlemu u Lorenza Ghielmiho, Ewalda Koimana a Siegberta Rampeho. Je ředitelem kůru chrámu Nanebevstoupení Páně v Josefově, zpěvákem, cembalistou a varhaníkem v souborech Consortio Melcelii a La Bilancetta, které se věnují staré hudbě 16.-18. století. S obdobným zaujetím pro hudbu 16.-18. století se věnuje hudbě druhé poloviny 20. století až po současnost. Od roku 2011 je principálem Základní umělecké školy F. A. Šporka v Jaroměři.

 
 

Martina Vejrová
zpěv, flétna/singer, flute

Martina Vejrová začala hrát na sopránovou zobcovou flétnu v sedmi letech. Po skončení Gymnázia v Novém Bydžově studovala hru na příčnou flétnu na Soukromé konzervatoři v Hradci Králové u profesorky Gabriely Biedermannové - první flétnistky Filharmonie Hradec Králové. Poté vystudovala Univerzitu Hradec Králové obor Učitelství pro první stupeň ZŠ. Od roku 1996 působí jako učitelka hry na flétnu, zobcové flétny a tin whistle na ZUŠ Nový Bydžov. Hru na flétnu vystudovala na konzervatoři v Pardubicích u Mgr. Jaromíra Honiga. Od roku 1993 je zpěvačkou a hráčkou na různé dechové a historické nástroje ve skupině Kantoři.